BALMESPI ESCOLA INFANTIL


Balmespi és una Escola Infantil catalana que treballa sota la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Transmetem  la nostra  cultura mitjançant el reconeixement a la terra, la llengua, la cultura i les nostres tradicions.

Respectem la llengua materna (català o castellà), de manera personalitzada,per evitar possibles dificultats en la formació de l’estructura emocional i de la personalitat del nen.

Creiem que els postulats de la pedagogia activa són els vàlids per educar nen i nenes de 0 a  3 anys:

 

“NO DONAR ALS NENS I LES NENES RESULTATS FETS, SINÓ ELS MITJANS AMB ELS QUALS PUGUIN TROBAR LES SOLUCIONS PER ELLS MATEIXOS, AFAVORINT AIXÍ, EL SEU DESENVOLUPAMENT LLIURE I RESPONSABLE”.

A Balmespi intentem que els nostres infants siguin feliços.

Creiem  que per aprendre i madurar, és molt important  que els nens i les nenes se sentin estimats.

Es mereixen que els ajudem i les ajudem i ensenyem ara a “fer-ho” bé, perquè siguin capaços de “fer-ho" sols i soles en el futur.

Treballem per aconseguir infants segurs de si mateixos, confiats, independents, solidaris, sensibles,  comunicatius,  alegres i feliços.

Realitzem una estimulació integral que desenvolupa les capacitats cognoscitives, emocionals i creatives dels infants.

Mitjançant la pràctica psicomotriu,  fonamental a la nostra metodologia, cerquem un desenvolupament corporal i personal global i harmònic.

El nostre, és un model educatiu basat en la tolerància i el respecte però, sobretot, basat en la col·laboració, diàleg i participació constant per part de tots els agents que la conformen: famílies, infants i mestres.