NORMES DE PAGAMENT


 

  • El curs consta de 11 mensualitats.
  • Aquestes es cobraran dins els primers 10 dies de cada mes, per domiciliació bancària (amb el càrrec de les despeses corresponents) , o bé directament a l’escola , mitjançant transferència bancària o  amb tickets guardería.
  • En cas de devolució d’un rebut o d’un xec, les despeses de devolució es carregaran a la liquidació.
  • La quota dels Serveis Escolars (pagament anual), inclou: les Assegurances Escolars, Assegurances Médiques obligatòries, l’Assessoria Psicopedagògica (servei de control del desenvolupament) i la motxilla de l’escola.
  • Es fa efectiva íntegrament quan es formalitza la matrícula i  o  el mes d’agost per domiciliació bancària.
  • En cas d’anul.lació d’una reserva de plaça, es retornarà el 25% si  s’avisa abans de començar el curs.
  • En cas de llarga absència justificada per malaltia, no es cobraran les quotes establertes, però si  una quota de manteniment de la plaça.