Casal d'estiu

Els ex-alumnes  poden participar a les activitats extra-escolar (festes i colònies).