Assessorament psicopedagògic

 

La relació amb els pares es fonamenta en els següents punts:

         Comunicació diària directa

         Reunions i entrevistes convocades per l’equip de l’escola  pels pares.

         Activitats concretes com festa de Nadal, Castanyada.....

         Informacions escrites sobre la programació i les activitats realitzades pels nens/nes.

         Informe d’avaluació a final de curs.

És important una bona comunicació.  El compromís envers la tasca educativa ens compromet a tothom.