Balmespi

El nom del centre fou extret del propi carrer on està situat, i de les inicials de dues paraules estretament lligades a la nostra tasca: Pedagogia Infantil.

Amb el temps van ser els propis nens i nenes els que van trobar un significat més simple i proper a ells. Del nom de l’escola varen identificar les inicials p.i. amb el pi, arbre molt arrelat a la nostra terra.